برگزاری جلسه بررسی مسائل حمام تاریخی سفیددشت و منطقه گردشگری تنگ صیاد
کوهرنگ، بهشت سفید ایران
معرفی دره عشق
معرفی دیدنی‌های شهرستان بروجن
معرفی چشمه سیاه سرد
نقدهای شایسته
چندرسانه ای