برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص مسائل اجرای پروژه راه آهن و جاده شهرکرد-بروجن
برگزاری جلسه بررسی مسائل حمام تاریخی سفیددشت و منطقه گردشگری تنگ صیاد
 پیگیری موضوع  فاضلاب شهر سفیددشت
نقدهای شایسته
چندرسانه ای